Gå til innhold

tjenester

X.Bo jobber med hele verdikjeden innenfor bolig- og eiendomsutvikling. Bærekraftig samfunnsutvikling står høyt hos oss og vi jobber i partnerskap med både private og offentlige aktører.

Småhus

Vi bygger små, arealeffektive og miljøvennlige boliger fra 30-70 kvm. Boligene er større enn minihus - men mindre enn tradisjonelle, små eneboliger.

Boliger

Huskatalogen viser et bredt spekter av hus vi kan tilby, men den kan også brukes som et utgangspunkt for dere som ser etter noe annet. Vi tilpasser husene etter deres ønsker.

prosjektboliger

X.Bo tilbyr både to, fire og åttemannsboliger, perfekt for utbyggere, eiendomsutviklere, entreprenører. De kan også tilpasset kommunalt bruk som livsløpsboliger, miljøboliger, omsorgsboliger eller boliger som er tilpasset kategorien  Husbanken/Startlån.

Snekkertjenester

Små og store oppdrag innen rehabilitering, ombygging og tilbygg.

Arkitekttjenester

Hvis du ikke finner drømmeboligen blant våre husmodeller, så er forhandlerne behjelpelige med å formidle dine ønsker og behov til våre arkitekter.

Tomter og prosjekter

Våre forhandlere har ofte god oversikt over tomter og prosjekter i sitt distrikt og kan ha egne prosjekter for salg.

 kjøp og finansiering av tomter


Vi er interessert i både regulerte og uregulerte tomter.

oppføring av bygg

Små og store prosjekter etter behov og avtale.

utleie, leasing og forvaltning

X.Bo tilbyr langtids utleie, leasing og tilvisningsavtaler for kommuner.