Gå til innhold

Grønt boliglån

billigere lån?

Grønt boliglån er et låneprodukt som tilbys deg som har fokus på miljøet i valg av ny bolig enten du skal bygge nytt eller kjøpe bolig. Ved å tilby gunstig finansiering av miljøvennlige hus er bankene med på å stimulere til mer bærekraftige valg. Dette gjelder også ved kjøp av fritidsbolig.

Hvem kan søke?

For at et Grønt boliglån skal innvilges må boligen møte ett av følgende kriterier: 

Energiklasse A
: Boligen har solenergi eller varmeløsning godkjent for støtte av ENOVA, i tillegg til bedre isolasjon og vinduer enn kravene i byggeforskriftene. Passivhus vil få A.

Energiklasse B: Boligen har solenergi eller varmeløsning godkjent av ENOVA, og/eller bedre isolasjon og vinduer. I tillegg vil type bolig, byggeår og bruksareal påvirke energiklassen.

Solceller: Solceller kjøpt via utvalgte kraftleverandører kvalifiserer for bankens Grønne boliglån, uavhengig av energiklasse. Her kan du snart se muligheter, priser og kjøpe solceller til ditt hus.

Fire fordeler med et grønt boliglån

1. Dersom du har eller planlegger å skaffe deg et energieffektivt hus vil du få et rimeligere lån uten etableringsgebyr og lavere rente med grønt boliglån sammenlignet med vanlig boliglån.

2. Ansvarlighet og bærekraft er viktig for bankene. Dette vil gjenspeiles både i hvilke produkter de tilbyr kundene, og hvordan produktene får konsekvenser for miljøet og samfunnet rundt oss.

3. I tillegg til billigere boliglån vil du med et energieffektivt hus få lavere utgifter til strøm. Det igjen fører til lavere utslipp som er bra for klima og miljø.

4. Hus som kvalifiserer til grønt boliglån vil også ha bedre inneklima og de er ofte mer ettertraktet på boligmarkedet.

Alle våre boliger oppfyller ett av kravene til at du som kunde kan søke grønt boliglån.