Gå til innhold

prosjektboliger/flermannsboliger

Dette er en side som i hovedsak er rettet mot utbyggere, storkunder og kommuner til bruk på prosjekter av ulik størrelse.

X.Bo har utarbeidet boliger til både store og små prosjekter, der design og løsninger har gitt kostnadseffektive boliger med stor konkurranseevne.

Vårt arkiv består av to-mannsboliger, flermannsboliger, rekkehus og mindre blokker. 

I samarbeid med arkitektkontorene hos Optimera og Lab4, har vi utviklet unike modeller som passer inn på både flate og skrå tomter og med flatt eller saltak. Nå er vi bedre rustet enn noen gang til å møte fremtidens krav fra våre kunder, enten dette er utbyggere, kommuner, storkunder eller egenregiprosjekter. 

fra 38-150 kvm per boenhet

Fordeler

Det er en rekke fordeler ved å velge husene våre. 

 • Arealeffektive

  Reduserer både kostnader, ressursbruk og miljøinngrep. Små boliger kan plasseres med mindre inngrep, organiseres friere og utformes med bedre romkvaliteter. 

 • klima og energinøytrale

  Små arealer og gjennomført bruk av kortreiste naturmaterialer, med tre i både konstruksjoner og som isolasjon - reduserer det økologiske fotavtrykket. 

 • energieffektive

  En liten, effektiv bolig betyr lavere byggekostnad, mindre boliglån og større økonomisk bærekraft. 

 • Tek 17

  Alle boligene våres leveres som TEK 17 standard etter Norske lover og regler.

 • høy standard

  Vi er opptatt av å gi deg høy standard på husene våre og i katalogen vår ser du en detaljert leveringsbeskrivelse og her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. 

 • miljøvennlige

  Husene våre er utviklet for å oppnå et sunt og godt inneklima samt å være gjennomført i forhold til å benytte miljøvennlige materialer og løsninger. Vi har tro på det enkle og robuste. 

Samarbeid?

Vi inngår gjerne samarbeid med kommunale og statlige aktører for boligproduksjon. Produksjonstid fra og med betongarbeider til innflyttingsklar bolig tar om lag 7 mnd.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Bente Wethal i X.Bo

Mobil: 932 45 268 // E-post: post@x-bo.no