Gå til innhold

Startlån

Kan jeg få startlån og tilskudd?

Kommunen du bor i kan gi startlån til barnefamilier, eldre, personer med nedsatt funksjonsevne eller andre som bor i en uegnet bolig og som vil kjøpe bolig.

Hvis du får lån til bolig i privat bank, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen, eller i en situasjon hvor du kan spare, får du heller ikke startlån. Barnefamilier som bor i en uegnet bolig og som trenger en stabil bolig raskt, er unntatt fra kravet om å spare.

Kommunen kan velge å gi deg startlån til å kjøpe, bygge, utbedre eller tilpasse bolig dersom det vurderes som den eneste løsningen for at du skal kunne fortsette å arbeide i kommunen, eller at du skal velge å ta en jobb i kommunen.

I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd.

X.Bo har et godt samarbeid med forskjellige kommuner i hele landet og har tegnet opp og skal bygge boliger som det er muligheter for å søke om startlån til. 

Kontakt oss for en oversikt over hvor det kommer boliger du kan søke startlån ved å fylle ut skjemaet nedenfor: