Gå til innhold

 

 

 

 

husbankfinansiering

Hva er Husbanken?

Husbanken er en norsk statlig etat underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet. Husbanken tilbyr gunstige lån til prosjekter og boliger som oppfyller spesifikke samfunnsmål og miljøkrav.

Vi hjelper deg med Husbankfinansiering 

For å oppnå Husbankfinansiering må flere miljøkrav oppfylles. I oppstartsfasen vurderer din lokale byggmester om Husbankfinansiering passer for din bolig. Vi har et bredt utvalg av ferdighus, og de fleste av våre boliger tilfredsstiller Husbankens krav til finansiering.

Med en forskriftsfestet rente som er 0,75 % lavere enn de fem beste lånetilbudene i markedet, og som de siste årene har vært 1,14 % lavere, kan du spare betydelige beløp over tid.

Hva Må Til?

Boliger må være mindre enn 150 m², eller 200 m² med utleiedel. I tillegg må 3 av følgende 5 krav oppfylles:

  1. Miljøvennlige Byggeprodukter: Byggeproduktene skal inneholde mindre enn 0,1 vektprosent av helse- og miljøfarlige stoffer på myndighetenes prioritetsliste.
  2. Kildesortering av Avfall: Minst 70 % av avfallet for bygg over 100 m², og minst 80 % for bygg over 300 m², skal kildesorteres og leveres til godkjent mottak eller gjenvinning.
  3. Fleksibel Bolig: Boligen skal kunne endres uten store inngrep, og rommene må tilfredsstille krav til varig opphold. Enten må ett rom kunne deles i to, to rom slås sammen, eller det skal være mulig å etablere en hybel med eget bad og kjøkken.
  4. Miljødokumentasjon: Minst ti forskjellige byggeprodukter skal ha miljødokumentasjon. Hvert produkt må utgjøre minimum 25 % av arealet, volumet eller vekten til en bygningsdel.
  5. Ingen Fossilt Brensel: Fossilt brensel kan ikke brukes til oppvarming og tørking under byggingen.

Hvem kan søke?

Alle over 18 år kan søke om lån i Husbanken, uavhengig om du eier bolig i dag. Aksjeselskap kan også søke så lenge selskapet har som formål å eie, forvalte og leie ut boligen. Du har mulighet til å få inntil 85% av kjøpesum finansiert. 

Kontakt Oss

Er du klar for å bygge en miljøvennlig bolig med Husbankfinansiering? Kontakt oss i dag for mer informasjon og veiledning gjennom prosessen.